Dahl Inkasso AS har siden 1986 samarbeidet med små og mellomstore oppdragsgivere over hele landet.  Våre inkassotjenester til næringsdrivende utføres etter NoCure-NoPay prinsippet.

_________________________________________________________________________________________________________

Inkasso (NoCure-NoPay) bedrifter o.a registrert i Foretaksregisteret

 • NoCure-NoPay betyr at vi er avhenging av å løse saker for å oppnå egen inntjening.
 • Innkassert hovedstol (oppdragsgivers fordring) tilfaller oppdragsgiver i sin helhet.
 • Omkostningsfritt for oppdragsgiver hvis inkassosak avsluttes som uløst pga forhold ved skyldner før rettslige skritt.
 • Ingen belastning ved løst sak når hovedstol er forfalt før 01.01.10. Ved senere forfall belastes en mindre provisjon som kun reduserer innkasserte renter (jfr. nye salærregler pr. 01.01.10).
 • Oppdragsgiver kan vederlagsfritt trekke/avslutte en feilinnmeldt (betalt) sak innen et antall dager fra innmeldingsdato.
 • Ingen faste avgifter eller årskontingenter. Ingen innmeldings- eller etableringsavgifter
 • Ingen bindingstid - 3 måneders løpende oppsigelsestid.
 • Egen kundebehandler.
 • Eget nettkontor med tilgang til egne saker under behandling hos Dahl Inkasso.
 • Dekningsrekkefølge ved løst sak: 1.Oppdragsgiver, 2.Byrå, 3.Renter (evt rettslige omkost dekkes først).
 • Alle offentlige gebyrer og lovbestemte salærer tillegges kravet og avkreves skyldner.

Det kan legges til rette for avvikende inkassopågang/tiltak når oppdragsgiver ønsker en raskere saksgang frem til f.eks rettslige skritt. Det gjelder noe endrede vilkår i slike tilfeller som må avtales særskilt.

_________________________________________________________________________________________________________                  

I samarbeid med våre kunder oppnår vi et svært godt inkassoprodukt ved:

 • Fleksible løsninger tilpasset den enkelte bedrift eller bransje
 • Effektive medarbeidere og effektive behandlingsrutiner
 • Kunders mulighet for innsyn i egne saker via internett
 • Personlig kundeservice med egen saksbehandler for kundene
 • Oversiktlig og forståelig kunderapportering
 • En aktiv og god kommunikasjon med våre kunder

Våre erfarne saksbehandlere legger vekt på positiv dialog med skyldner slik at vi i felleskap kan komme frem til fornuftige løsninger for både skyldner og oppdragsgiver. Vi er oss bevist at det er oppdragsgivers kunder som vi håndterer saker mot.

I samspill med høyemålsettinger innen kredittetikk, kvalitet og produktutvikling så bidrar dette til bedre lønnsomhet for våre kunder:

 • Høy løsningsgrad
 • Reduserte tap på kunder
 • Reduserte rentekostnader og/eller økte renteinntekter
 • Frigjorte administrative ressurser
 • Bedre kredittrutiner ute hos kunden

_________________________________________________________________________________________________________

Vi tilbyr følgende innfordringstjenester i tillegg til Inkasso (NoCure-NoPay:

 • Småkravsinkasso (NoCure-NoPay)
 • Rettslige skritt (Forliksråd/Utlegg/Tvangssalg/Konkurs mv)
 • Overvåk (korttidsovervåk - 3 år fra forfall)
 • Overvåk (langtidsovervåk - 10 år etter rettslige skritt)

Se nærmere info om den enkelte tjeneste under "Produkter og tjenester" menyen.